A Magyar Kultúra Napja a Berzsenyi Dániel Kollégiumban

2020. január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából vetélkedőt szerveztünk a kollégium diákjai számára. Minden csoportból kétfős csapatok jelentkezését vártuk. A feladatok változatosak voltak. Villámkérdések, személyek és elnevezések párosítása, egy-egy ismert vers hiányzó szavainak kiegészítése, hungarikumok, híres magyar feltalálóink és találmányaik megnevezése, egy-egy idézetből a szerző nevének és a költemény címének megfejtése, valamint egy puzzle-feladat. A diákok láthatóan élvezték a feladatokat, örömmel versengtek egymással. Az elérhető pontszám 78 pont volt.

Eredmények

I. helyezett csapat: Szabó Zsófia, Szombath Fanni (8. csoport)

II. helyezett csapat: Baranyai Ferenc, Hafner Gergő (3. csoport)

III. helyezett csapat: Jene Noémi, Laczó Lujza (5. csoport)

Gratulálunk a helyezetteknek és minden résztvevőnek, akik megmérettették magukat ezen a vetélkedőn. Legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk, magyar nyelven beszélünk, érzünk és gondolkodunk. Ennél szebben csak Márai Sándor fogalmazhatta meg, mit jelent számára az anyanyelv.

„Hálás vagyok a sorsnak, hogy anyanyelvem a gyönyörű magyar. Az egyetlen nyelv, amelyen mindent el tudok mondani, ami érthető és érthetetlen az életben. És hallgatni is csak magyarul tudok arról, ami számomra becses.”

„Van három szavunk, amely meghatározza létezésünk teljességét. Az első az anyaöl, a második az anyaföld, a harmadik pedig az anyanyelv. Az első az életet adó, az életre nevelő, a második létezésünk, sorsunk, munkánk, sikereink és kudarcaink színtere, s majdani nyugvóhelyünk is. És ami e kettőt egybefogja – a harmadik -, az az anyanyelv.”

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.”