Ballagás – 2023

Ballagás – 2023

„Múlik minden, suhannak az évek,

Búcsút intünk múló diákévek.”       /Hemingway/

2023. április 26-án elbúcsúztak a kollégiumtól, diáktársaiktól és tanáraiktól végzős tanulóink. Volt, aki négy, volt, aki öt évet töltött intézményünkben. Kialakultak barátságok, szerelmek, amelyek elkísérnek egy darabig az úton. Most kell megmutatni, ki mennyire volt szorgalmas, céltudatos, kitartó, hiszen következik a megmérettetés, ki hogyan teljesít majd az érettségi vagy a szakmai vizsgán.

Köszönet tanárainknak, akik az évek alatt arra törekedtek, hogy nyitottá, befogadóvá, értő és érző emberré formáljanak bennünket. Köszönjük kitartásukat, türelmüket, szigorukat, tenni akarásukat, bizalmukat, szeretetüket és emberségüket.

Nem feledkezhetünk el szüleinkről, akiknek a legtöbbet köszönhetjük. Ők azok, akik elindítottak bennünket az úton, akiknek óvó tekintete máig elkísér bennünket. Köszönjük odaadásukat, szeretetüket, figyelmüket, mellyel biztonságot varázsoltak körénk.

Most mi következünk. Meg kell mutatnunk, hogy nem volt hiábavaló, amit kaptunk. Szorgalommal, kitartással, céltudatossággal kell felvérteznünk magunkat, hogy elérjük mindazt az életben, ami számunkra fontos. Mert amiben hiszünk, azt képesek vagyunk megvalósítani. Ehhez kívánok mindannyiunknak lelki erőt, egészséget, munkabírást és belülről fakadó jókedvet. Ahogyan Jókai Mór fogalmaz: „A kedély és a munkakedv az örök fiatalság biztosítéka.”

„A kék madarat nem kell távoli országokban keresni. A kékmadár mindig velünk van, ha szeretet él bennünk, és örülünk az élet legkisebb ajándékának is.”

Kollégiumi tanulóinknak köszönjük a színvonalas és tartalmas műsort.

„Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.”   /Weöres Sándor/